Terug

November 2017

Oct 22, 2018

Praat mee over grootschalige energieopwek

  • Maandag 13 november, De Paulus, Molenstraat 2 in Winssen
  • Woensdag 15 november, DROOM!, Schoenaker 10 in Beuningen
  • Maandag 27 november, De Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt
  • Woensdag 29 november, MFA `t Hart, den Elt 17 in Ewijk
Energieneutraal in 2040

Op welke locaties kan grootschalige opwek van energie in het buitengebied?

De gemeenteraad heeft de Energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. Daarin wordt de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeente wil daar met de samenleving werk van maken.

Samen hebben we een start gemaakt

In oktober is op vier druk bezette bijeenkomsten in de vier kernen binnen de gemeente hard gewerkt aan de vraag hoe de gemeente energieneutraal kan worden. Dit als onderdeel van een gebiedsproces dat erop is gericht om met de samenleving te bepalen waar in het buitengebied de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie kan plaatsvinden. Graag willen we aan dit proces een vervolg geven.

Nieuwsbrief

Het viertal avonden met elk tussen de 35 en 45 deelnemers heeft veel energie los gemaakt. Er zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Samen hebben we de wensen zorgen en ideeën geïnventariseerd. Die zijn we op dit moment aan het verwerken in een overzicht. Binnenkort sturen wij u hierover een nieuwsbrief en wordt er een website gelanceerd om u nog beter te kunnen informeren.

Vervolgavond

We kijken nu vooruit naar een de 2de ronde met bijeenkomsten waarin we met de kaart op tafel de mogelijkheden gaan verkennen. Samen willen we overleggen hoe we de duurzame opwekking van energie in het buitengebied gaan organiseren. We bekijken de mogelijke locaties en we hebben het over het vervolgproces. Omdat we niet met iedereen tegelijk in gesprek kunnen, organiseren we weer per dorp de gesprekken.

Energiespel

Er is nog veel te kiezen. Wat zijn bijvoorbeeld de goede plekken voor wind- en zonneenergie en hoe houden we rekening met hoogte en zichtbaarheid? We gaan daarbij uit van de ambitie uit de energievisie. In een spelvorm verkennen we welke mogelijke combinaties er te maken zijn voor de opwek van energie. Zetten we vooral in op windenergie of willen we juist de mogelijkheden voor zonneparken zo ruim mogelijk benutten en wat zijn de kansen voor energie uit de Waal? In groepen werken we aan een concrete kaart met voorstellen.

Gebiedsraad

Op de avond zelf wordt duidelijk welke afwegingen voor u belangrijk zijn om keuzes te kunnen maken. Voor het vervolg na deze avond willen we een andere overlegvorm kiezen om meer in detail de uitgangspunten te bepalen. Hiervoor willen we een gebiedsraad samenstellen met enthousiastelingen én critici. U kunt zich op deze avond hiervoor aanmelden. Ook zullen we u meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden om mee te doen in een energie coöperatie zodat u mede-eigenaar kan worden van een energieproject. Zo is het mogelijk een eigen aandeel in duurzaam opgewekte energie in Beuningen te krijgen.

Doe en denk mee!

We willen graag nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om nu mee te praten, zodat u invloed heeft op de keuzes die we gezamenlijk maken. Graag willen we inbreng van een zo groot mogelijk groep. Stuurt u daarom deze e-mail door en vraag uw buurvrouw, vriend of collega om mee te gaan. Meldt u aan, dan sturen we u extra informatie en kunnen we de avond goed voorbereiden.