Terug naar homepage

Nieuws

Bij Energiek Beuningen doen we het anders

news

Als de koek op is, zitten zij met de gebakken peren

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest...

Lees meer

Energiezuinige woning met een duurzaamheidslening

Het zijn niet alleen banken, die geld uitlenen. De laatste jaren hebben de Duurzaamheidsleningen van de gemeenten een behoorlijke vlucht genomen. Dit zijn leningen voor energiebesparende maatregelen, waarmee je zelf direct voordeel hebt door verlaging van je energienota. Hierdoor is de lage rente en...

Lees meer

Extra oplaadplekken voor elektrische auto’s in gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen plaatste dit voorjaar in de dorpen Beuningen, Ewijk en Weurt nieuwe openbare oplaadpunten voor maar liefst zestien elektrische auto’s. De oplaadpalen zijn sinds afgelopen vrijdag te gebruiken. Op dinsdag 6 maart nam wethouder Piet de Klein een nieuw geplaatst oplaadpunt voor ...

Lees meer

Beuningen gaat rijden op elektrische scooters

Op weg naar een energie neutraal Beuningen in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen haar wagenpark. Twee elektrische scooters zijn zojuist aangeschaft. Beide scooters rijden op groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van schadelijke stoffen. Ze maken geen lawaai en hebben geen olie of benzine ...

Lees meer

Nieuwsbrief Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Lees meer

Collectief Zonnedak ARN

Voor iedereen die wél van de voordelen van zonnepanelen wil genieten maar zelf geen geschikt dak heeft, werkt de lokale energiecoöperatie NovioVolta samen met de ARN aan een collectief zonnedak in Weurt. En u kunt meedoen! Benieuwd naar de mogelijkheden?

Lees meer

17 gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruikmaken van duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.

Lees meer

Hoe waait de wind in Beuningen?

De samenleving is aan de slag!

Lees meer

Beuningen werkt aan ecowijk

De gemeente Beuningen heeft de ambitie een ecologische wijk te realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

Lees meer

Praat mee over grootschalige energieopwek

Op welke locaties kan grootschalige opwek van energie in het buitengebied? De gemeenteraad heeft de Energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. Daarin wordt de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeente wil daar met de samenleving werk van maken.

Lees meer