Terug naar homepage

Nieuws

Bij Energiek Beuningen doen we het anders

news

Kinderdenktank Beuningen bezoekt Windmolenpark Nijmegen-Betuwe

Vrijdag 8 februari heeft de Kinderdenktank Beuningen het Windpark Nijmegen-Betuwe bezocht. In de Kinderdenktank Beuningen denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst. Daarbij is energie een belangrijk thema. De denktank heeft zelf gekozen voor een werkbezoek aan de windmolens om zich te late...

Lees meer

Gebiedsraad adviseert over wind- en zonne-energie

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat gezamenlijk gebruikt wordt. Om dat te behalen zetten we in op alle schaakborden: we verduurzamen onze huizen, vergroenen de sportaccommodaties en scholen, w...

Lees meer

Energiek Beuningen inloopavond 17 januari

Op 17 januari organiseert Energiek Beuningen een inloopavond. Laat u op 17 januari bijpraten over het locatieplan, de verkenning en het advies van de Gebiedsraad voor windenergie en zonneparken in Beuningen.

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Alle energie die bewoners, bedrijven en...

Lees meer

Wind wordt ruggengraat van energievoorziening

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgest

...

Lees meer

Nieuwsbrief #6 Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken: met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Sinds de eerste bijeenkomsten i...

Lees meer

Energiecooperatie organiseert informatieavond

Energiecoöperatie EnergieVoorVier is in 2017 opgericht dóór en vóór inwoners van de gemeente Beuningen. Het doel van de coöperatie is om burgers uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen (de naam 'EnergieVoorVier' verwijst naar de vier kerkdorpen!) te laten participeren in en mee te laten profite...

Lees meer

Samen kun je meer

Energiecoöperatie EnergieVoorVier is opgericht door en voor inwoners van de gemeente Beuningen. Het doel van de coöperatie is om burgers uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen te laten participeren in en mee te laten profiteren van opwekking van duurzame energie binnen de gemeente. Om inwoners bij...

Lees meer

Nieuwsbrief Energiek Beuningen

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Lees meer

Zonnepanelen leverden deze zomer topopbrengst

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld. ...

Lees meer

Energie Estafette centrum Beuningen

In juni is was de aftrap van de Energie Estafette in het centrum van Beuningen. Samen met het centrummanagement hebben we een informatie avond georganiseerd voor ondernemers over Energieneutraal Beuningen en de weg er naar toe.

Bespaar energie (en honderden euro's)

Wat kunnen ondernemers doen om...

Lees meer