Terug

Als de koek op is, zitten zij met de gebakken peren

Jun 12, 2018

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertellen William van den Akker en Bert Statema over ‘Energieke Educatie’.

William van den Akker is educatief medewerker/coördinator bij Het Dijkmagazijn, Bert Statema is er sinds anderhalf jaar bestuurslid. Vanuit die hoedanigheid geven de twee invulling aan projecten over duurzaamheid en energietransitie op basisscholen in de gemeente Beuningen.

Educatie is een belangrijk onderdeel van Energiek Beuningen, menen zij. ‘Kinderen zijn tenslotte de ambassadeurs van hun eigen toekomst’, aldus Van den Akker. Tijdens de lessen wordt samen met de leerlingen bekeken wat er beter kan, en op welke manieren verduurzaming mogelijk is. ‘Wat kun je zelf doen, of laten, om energieneutraler te worden is één van de vragen waarmee we aan de slag gaan. Maar ook: hoe denk jij dat jij in 2040 in Beuningen woont, in de wetenschap dat er dan geen aardgas meer is? Het levert interessante gesprekken op, te meer omdat leerlingen dondersgoed weten waar Energiek Beuningen om draait. Ze zijn zich ervan bewust: als de koek op is, zitten wij met de gebakken peren.’

Andere manier van denken

Het valt Bert Statema op dat volwassenen al snel in technische oplossingen denken, als het gaat om energieneutraal worden. ‘Zonnepanelen plaatsen, een warmtepomp installeren… Het zijn weliswaar duurzame maatregelen, maar daarbij ga je voorbij aan waar het in basis om gaat; een andere manier van denken en leven. Middels lessen en lesprogramma’s stimuleren wij basisschoolleerlingen om meer sporen te bewandelen. Het gaat daarbij niet zozeer om het overdragen van kennis, maar eerder om het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden waarmee ze klaar zijn voor de toekomst.’

Kindergemeenteraad

Het lesprogramma van Het Dijkmagazijn vormt de opmaat voor de Kindergemeenteraad 2018, dat in het teken staat van duurzaamheid en energietransitie. Alle scholen uit de gemeente Beuningen kunnen hieraan deelnemen. Daarbij is het de bedoeling dat de leerlingen ideeën ontwikkelen om hun school energieneutraler te maken. ‘Ze moeten het zoeken in handelingen of acties die de duurzaamheid vergroten’, benadrukt Van den Akker. Als voorwaarden daarbij zijn gesteld dat het plan haalbaar is én dat het dit kalenderjaar kan worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van het plan is 2.500 euro beschikbaar.

Denktank

Uiteindelijk hopen William en Bert een denktank te kunnen creëren, waarin kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen kunnen participeren. ‘Op deze manier willen we kinderen laten meepraten en -denken over duurzaamheid. Ze krijgen de kans te vertellen wat hen bezighoudt en hoe zíj anderen willen bewegen bij te dragen aan een energieneutrale toekomst. Dát er iets moet gebeuren is een voldongen feit. De manier waarop? Daar laten wij de jeugd graag een bijdrage aan leveren’, besluiten de twee.

BRON: Aafke Labout - De Maas en Waler (februari 2018)