Terug

Hoe waait de wind in Beuningen?

Jun 12, 2018

De samenleving is aan de slag!

De gemeente Beuningen wil energieneutraal worden. In projecten en programma’s wordt deze ambitie nader uitgewerkt. Een van die projecten is grootschalige opwek van zonne- en windenergie in het buitengebied. De uitwerking daarvan wordt met en door de samenleving opgepakt:

  • met, omdat er een uitgebreid gebiedsproces is opgestart om te bepalen welke mix van wind- en zonprojecten er gaat komen.
  • door, omdat er een energiecoöperatie in oprichting is die zich zal inzetten om de samenleving de gelegenheid te geven om hierin te participeren.

Betrokken Beuningers

Op vier druk bezette bijeenkomsten in de vier kernen van Beuningen is een open planproces gestart. Vanuit een panelgesprek met een vertegenwoordiging vanuit de politiek, agrariërs, de belangenvereniging omwonenden windenergie, de energiecoöperatie en een energieadviseur zijn de verschillende belangen duidelijk geworden. In groepsgesprekken hebben we samen de wensen, zorgen en ideeën geïnventariseerd. De manier waarop er werd gediscussieerd getuigt van een grote betrokkenheid. Graag willen we aan dit proces een vervolg geven.

Hoe nu verder?

We hebben in de eerste bijeenkomsten volop gesproken over alle vormen en ideeën die met de uitvoering van de energievisie samenhangen. We gaan ons nu verder concentreren op een deel van de opgave, maar wel een belangrijk deel: de opwek van energie in het buitengebied. In de tweede bijeenkomst willen we met elkaar bespreken hoe we tot het maken van keuzes willen komen. Beuningen, Winssen, Ewijk en Weurt, voor elke kern wordt in november een tweede avond georganiseerd. Daarnaast gaan we ook met de bewoners uit omliggende gemeenten in gesprek.

Energieneutraal in 2040 – de uitwerking wordt concreter, de betrokkenheid wordt groter, stap voor stap wordt duidelijk hoe met zonne- en windenergie de doelstelling kan worden gehaald!

Photo via Visualhunt.com