Terug

Nieuwsbrief #6 Energiek Beuningen

Oct 22, 2018

Met veel energie is er de afgelopen maanden doorgewerkt aan een energieneutraal Beuningen!

Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken: met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Sinds de eerste bijeenkomsten in het najaar van 2017 is onder andere een gebiedsproces opgestart. In deze zesde nieuwsbrief informeren wij u over wat er in het proces besproken is en hoe het vervolg eruit ziet.

Nieuwsbrief Energiek Beuningen 26sept2018