Terug

Samen kun je meer

Oct 22, 2018

Energiecoöperatie EnergieVoorVier is opgericht door en voor inwoners van de gemeente Beuningen. Het doel van de coöperatie is om burgers uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen te laten participeren in en mee te laten profiteren van opwekking van duurzame energie binnen de gemeente. Om inwoners bij te praten over de stand van zaken worden er in november twee informatieavonden gehouden. 'Het is tijd om de coöperatie een gezicht te geven, en mensen áchter EnergieVoorVier te laten zien', aldus Christine. 'Tijdens die bijeenkomsten vertellen we over de rol en het doel van de coöperatie en informeren we de aanwezigen over de ontwikkelingen. Uiteraard is er de gelegenheid om vragen te stellen, en in gesprek te gaan over hetgeen wij als bestuur voor ogen hebben.'

Bewust maken

Ze benadrukt dat het níet de taak van de coöperatie is welk gebiedsscenario er uiteindelijk gekozen wordt. 'De Gebiedsraad bekijkt wat de meest efficiënte verdeling tussen wind- en zonne-energie is, en op welke locatie deze energiebronnen gerealiseerd kunnen worden. Zij brengt vervolgens advies uit aan het college, dat daarin de beslissende rol heeft. De energiecoöperatie is er om burgers bewust te maken van de noodzaak, en aan de hand van het gekozen scenario, de windmolens en zonneparken te ontwikkelen. Wij zijn een vehikel om burgers mee te nemen in die transitie.'

'Zolang het gebiedsplan nog niet duidelijk is, kunnen wij geen stappen zetten', legt medebestuurslid Jos uit. 'Wel zijn we druk met het creëren van draagvlak onder inwoners en treffen we voorbereidingen voor het werven van participanten. Eén ding is zeker; je móet dit project samen oppakken. Samen kun je meer dan je alleen denkt', zegt hij resoluut.

Jos is een nieuw gezicht binnen EnergieVoorVier. Vanuit zijn werk bij Rabobank heeft hij expertise in het begeleiden van duurzaamheidsprojecten, en werd vanuit die hoedanigheid gevraagd om aan te sluiten. Hij voorziet met de coöperatie niet alleen rendement voor particulieren, maar ook voor de gemeenschap. 'Ook dat is duurzaamheid', meent hij. Christine, sinds 2017 actief binnen de coöperatie, werd opgevoed met het idee dat je goed op de planeet moet passen. Als boerendochter heeft ze een grote passie voor de natuur en de agrarische omgeving. Haar insteek is het zo goed mogelijk inpassen van duurzame energiebronnen in het landschap.

Hoewel de energiecoöperatie goed op weg is, is er ook nog een hoop te doen. Onder andere op het gebied van marketing en communicatie zoekt de coöperatie nog enthousiastelingen die een bijdrage willen leveren. Inwoners die zich aangesproken voelen, worden uitgenodigd contact op te nemen.

Informatieavonden

De informatieavonden staan gepland op 21 november bij Café de Zaak in Beuningen en op 22 november in de Ouwe Deeg in Ewijk. Hans Meek, auteur van het boek Ecologica, verzorgt beide avonden een introductie. Aanmelden voor de bijeenkomst kan per mail via: info@energievoorvier.nl. Begin november wordt meer informatie over de bijeenkomsten gepubliceerd op de website van de coöperatie. Belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief ontvangen een mail. Meer informatie over de energiecoöperatie en de mogelijkheden om aan te sluiten en/of te participeren in duurzame energie is te vinden op www.energievoorvier.nl.

Bron: Maas&Waler - Aafke Labout