Terug

Wind wordt ruggengraat van energievoorziening

Nov 7, 2018

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertelt wethouder Piet de Klein over de ontwikkelingen inzake het locatieplan.

‘De plannen beginnen steeds concretere vormen aan te nemen’, zegt De Klein enthousiast. Toch ligt er nog steeds geen definitief locatieplan. Reden daarvoor is dat de Gebiedsraad de tijd heeft genomen om alle mogelijke opties te bekijken. ‘Zorgvuldig te werk gaan vinden we als gemeente ontzettend belangrijk. Alleen dan kun je de juiste keuzes maken.’

Zoekzone

Zoals het er nu naar uitziet, is het gebied rondom knooppunt Ewijk de meest logische – en praktische – locatie voor grootschalige opwekking. De komende tijd voert de gemeente gesprekken met grondeigenaren in deze ‘zoekzone’. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe bewoners staan tegenover een windmolen of zonneveld op hun perceel. ‘Deze keuze ligt geheel bij de grondeigenaren’, zegt De Klein resoluut. ‘We dwingen niemand ergens toe. Het staat ieder vrij om zijn landbouwgrond ter beschikking te stellen of dat juist niet te doen.’

Vervolgens wordt per perceel bekeken waar milieutechnisch en juridisch (met betrekking tot o.a. geluidsoverlast) gezien dergelijke duurzaamheidsmaatregelen ingepast kunnen en mogen worden. Het resultaat is een kaart met mogelijkheden en onmogelijkheden. Met deze informatie maakt de Gebiedsraad een definitief plan, in december organiseren we hiervoor weer een bewonersbijeenkomst en in januari wordt het plan aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Discussie

Het idee dat ‘niemand een windturbine in zijn achtertuin wil’ is achterhaald, meent De Klein. ‘Men ziet inmiddels wel in dat er op het gebied van energie opwekking écht iets moet gebeuren. Daarnaast is de discussie aangaande zonne- en windenergie 180 graden gedraaid. Waar men voorheen een haast unanieme voorkeur uitsprak voor zonnepanelen, staat men nu juist meer open voor windturbines. Ook in Beuningen wordt wind de ruggengraad van de energievoorziening. Op die manier kun je een zo groot mogelijke opbrengst creëren, zonder te veel maatregelen te moeten nemen.’

Middels informatiebijeenkomsten en via de website energiekbeuningen.nl zijn inwoners de afgelopen twee jaar met enige regelmaat geïnformeerd over de ontwikkelingen. Toch zijn pas recent mensen opgestaan die zich tegen de realisatie van windturbines keren. Met name door bewoners van de buitenring van Ewijk wordt gevreesd voor overlast van mogelijke windmolens. De Klein: ‘Wij begrijpen hun angst, en hadden dergelijke geluiden al eerder in het proces verwacht. De windturbines waar onze voorkeur naar uitgaat zijn van het stilste type en veroorzaken geen slagschaduw bij woningen. Om het belang van deze punten te onderstrepen zijn deze opgenomen in de randvoorwaarden voor de realisatie van grootschalige opwekking in Beuningen.’

Planning

‘De klok tikt onverminderd door’, kijkt de Klein vooruit. ‘Komend jaar wordt een schakelmoment op het gebied van milieu opgaven. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op provinciaal en landelijk niveau. In Beuningen beginnen we 2019 met de presentatie van het locatieplan, zodat vervolgens de energiecoöperatie aan de slag kan. Het kan me eigenlijk niet snel genoeg gaan. Maar geduld hebben is de enige manier om draagvlak te creëren. En dat is momenteel de belangrijkste factor in dit traject.’

Bron: Maas&Waler - Aafke Labout