Windenergie
Terug naar homepage

Windenergie

Jun 2, 2018

Voor de ambitie energieneutraal in 2040 is het belangrijk dat ook in het buitengebied voldoende ruimte wordt gevonden voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Voor dit specifieke project is een gebiedsproces opgestart.

In oktober is op vier drukbezochte bijeenkomsten in de vier kernen binnen de gemeente hard gewerkt aan de vraag hoe de gemeente energieneutraal kan worden. De vier avonden met elk tussen de 35 en 45 deelnemers (in totaal ruim 160 deelnemers) maakten veel energie los. Er zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Samen hebben we de wensen, zorgen en ideeën geïnventariseerd.

In november is een tweede serie bijeenkomsten georganiseerd met in totaal ruim 140 deelnemers. Er zijn vragen beantwoord en met de kaart op tafel zijn de mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie met wind en zon in het buitengebied verkend. Er is veel waardevolle informatie opgehaald, waarvoor hartelijk dank aan de deelnemers!

Om preciezer uit te filteren wat de beste opties zijn voor Beuningen, gaat begin 2018 een Gebiedsraad aan de slag met de input uit de bewonersbijeenkomsten. Ook zal aan het gemeentebestuur worden voorgelegd welke opgave we vanuit het voortraject voor de Gebiedsraad zien. Daarnaast wordt aan het gemeentebestuur gevraagd welke taak zij willen meegeven en welk resultaat ze van van het proces met de Gebiedsraad verwachten. Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief over grooschalige opwek van zon en wind ontvangen? Stuur een mail o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief Wind.

Een overzicht van de veel gestelde vragen vindt u terug in de Energiebibliotheek. De nieuwsbrieven over het project Grootschalige opwek van zon en wind kunt u hieronder lezen:

Meer weten? Neem contact met ons op